“Chẳng ai nhớ người về nhì cả.” – Jack Nicklaus

Đối tác

Chuyên môn

Putting

'Trăm phát trăm trúng' với những cú putt ngắn

Putting

Thử nghiệm đơn giản minh chứng tốc độ Putt quan trọng hơn Line như thế nào

Biên Tập

Khám phá

Golfer Đài Bắc Trung Hoa lập kỷ lục golf thế giới

Khi mà mọi người đang hướng về Presidents Cup ở Quail Hollow thì Asian Tour cũng đã tạo nên được một tiếng vang nhờ kỷ lục của golfer trẻ người Đài Bắc Trung Hoa. ...

Đối tác