“Tinh thần là nguyên nhân làm hỏng cú đánh nhiều hơn thể lực.” – Tommy Bolt

Swing

3 bước để có cú Draw dễ dàng

Phát được bóng Draw, người chơi sẽ tăng được khoảng cách rất nhiều. Tuy nhiên với chuyển động thông thường của một người mới chơi thì Swing thường out in tự nhiên thay vì in out.