“Golf là một trò chơi có mục đích là đánh một quả bóng rất nhỏ vào một lỗ thậm chí còn nhỏ hơn, với vũ khí được thiết kế độc đáo cho mục đích này." - Winston Churchill

Swing

Công thức để phát bóng xa 300 yards?

Với người chơi giải trí, phát bóng 240-250 yards đều đã là điều mơ ước chứ đừng nói đến 300 yards. Nhưng họ sẽ vẫn đặt ra câu hỏi, liệu có thể phát được 300 yards không?