"Thành công của golf game phụ thuộc vào sức mạnh của trí óc và tính cách hơn là sức mạnh của cơ thể." - Arnold Palmer

Swing

Butch Harmon: 3 vấn đề chính người chơi Driver gặp phải

Những người chơi Golf ở mọi trình độ đều có khoảng thời gian hay liên tục vật lộn với cách sử dụng gậy Driver. Tuy nhiên cần phải xác định vấn đề gặp phải là gì để từ đó các phương pháp sửa chữa, điều chỉnh, tập luyện