“Trong một đợt thống kê gần đây ghi nhận thì 80% golfer là gian lận, riêng 20% còn lại thì là nói dối” - Bruce Lansky

Fitness

Khoa học về cơn đau sau tập luyện Golf Fitness

Những cơn đau xuất hiện sau những lần golf fitness khiến cho nhiều người chơi bị nản chí và sớm từ bỏ quá trình rèn thể lực.