“Chẳng ai nhớ người về nhì cả.” – Jack Nicklaus

Fitness

Khoa học về cơn đau sau tập luyện Golf Fitness

Những cơn đau xuất hiện sau những lần golf fitness khiến cho nhiều người chơi bị nản chí và sớm từ bỏ quá trình rèn thể lực.