Fitness

Khởi động chuẩn trước khi teeoff dù đang ngồi Café

Trong khi một vài golfer sẽ ngồi cafe rồi chờ đến giờ teeoff thì không ít golfer sẽ tận dụng dù chỉ là 5-10 để khởi động trước vòng đấu. Dù tập nháp hay khởi động nhanh thì cũng cần có phương pháp hiệu quả.