Câu chuyện

CNN: Golf thế giới tăng trưởng bùng nổ trong đại dịch

GolfEdit - Trong khi rất nhiều ngành nghề khác như du lịch khách sạn đối mặt với hoàn cảnh lâm li bi đác, thì giãn cách xã hội trong đại dịch lại giúp Golf lên ngôi.