“Một người có thể gạt bóng tốt luôn là một đối thủ xứng tầm với bất cứ ai.” – Willie Park

Câu chuyện

3 nội dung nổi bật trong ký kết hợp tác giữa Hiệp hội golf Việt Nam và Singapore

Tiếp tục chiến lược phát triển và đẩy mạnh hợp tác quốc tế, Hiệp hội golf Việt Nam (VGA) đã bắt tay và hợp tác sâu rộng với một trong những Hiệp hội golf lâu đời bậc nhất Đông Nam Á là Hiệp hội golf Singapore (SGA).