Một cú đánh bóng thẳng tắp luôn là một sự may mắn.” – Jack Nicklaus

Câu chuyện

Giải VĐ Nghiệp dư Đài Bắc Trung Hoa 2023: Nước nhà chỉn chu, phụ huynh tuyệt vời

Giải VĐ Nghiệp dư Đài Bắc Trung Hoa 2023 là sự kiện lần thứ 30 trong lịch sử. Đoàn thể thao Việt Nam đã có 3 đại điện được mởi tham dự có Lê Khánh Hưng, Nguyễn Anh Minh và Đoàn Xuân Khuê Minh.