Dụng cụ golf

PING ra mắt 11 phiên bản gậy Putter 2021 tại Việt Nam

PING chính thức giới thiệu dòng sản phẩm putter năm 2021 tại Việt Nam với mục đích trọng tâm là tối đa hóa mômen quán tính (MOI) thông qua thiết kế đa chất liệu và giảm thiểu sự thất vọng khigạt hỏng.