Tin bảo trợ

Dời lịch lần 2, Giải VĐ Các CLB Dòng Họ thông qua nhiều hạng mục quan trọng

Giải VĐ Các CLB Dòng Họ tiếp tục phải dời lịch lần 2 do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19 đang diễn ra rất phức tạp ở nhiều tình thành của Việt Nam trong đó có Hoà Bình, Hà Nội.