Tin bảo trợ

Hoàng Mai Golf Club: 'Cuộc chiến nội bộ'

Đây là tên một giải đấu của câu lạc bộ golf Hoàng Mai. Giải đấu diễn ra vào ngày 1/7 trên sân đấu HillTop Valley, tỉnh Hòa Bình.