"Nếu bạn cảm thấy thương hại ai đó trong trận đấu thì hãy về nhà. Bởi nếu bạn không thắng họ, họ sẽ thắng bạn" - Seve Ballesteros

Golf Việt

Giải golf Trung Cao Niên Quốc Gia: Lịch sử và niềm tự hào từ những người tiên phong

Tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008, giải VĐ Trung Cao Niên Quốc Gia luôn là sự kiện đầy tự hào và xứng đáng là nguồn cảm hứng lan tỏa tình yêu golf của những người đi trước với thế hệ golfer sau này