Trắc nghiệm

Câu hỏi tương tác

Câu hỏi tương tác

1.
Người chơi có thể đứng bên ngoài OB để đánh một quả bóng nằm trong sân
2.
Một vòng đấu có thể có nhiều hơn 18 hố
3.
Tất cả bụi, cây mọc trong khu vực đất chờ sửa chữa (GUR) không phải là một phần của GUR
4.
Trong đấu gậy, nếu không có thứ tự đánh cho các người chơi, ban tổ chức có thể dùng đồng xu để quyết định
5.
Khi thả bóng theo luật, người chơi thả bóng đúng cách 2 lần và bóng đều nằm ngoài khu vực giải thoát, không gần cờ hơn. Người chơi phải tiếp tục thả cho đến khi nào bóng nằm trong khu vực giải thoát thì thôi
6.
Trong đấu đối kháng, người chơi đánh bóng thoát khỏi bunker nhưng bóng đập vào thành hất ngược lại vào người. Người chơi sẽ không bị phạt và phải đánh từ vị trí bóng nằm mới.
7.
Bóng OB là khi bất cứ phần nào của bóng nằm ngoài đường biên
8.
Trên green, người chơi đặt bóng xuống chuẩn bị thực hiện cú đánh thì bóng tự lăn đi do gió thổi. Người chơi được phép đặt lại bóng ở vị trí cũ mà không bị phạt?
9.
Fairway là một phần của khu vực chung