Trắc nghiệm

Câu hỏi tương tác

Câu hỏi tương tác

1.
Trên green, người chơi đặt bóng xuống chuẩn bị thực hiện cú đánh thì bóng tự lăn đi do gió thổi. Người chơi được phép đặt lại bóng ở vị trí cũ mà không bị phạt?
2.
Fairway là một phần của khu vực chung
3.
Người chơi có thể cào nhẹ gậy phía sau bóng ở bunker
4.
Người chơi có thể di dời một quả táo ăn dở khỏi bunker khi nó nằm gần quả bóng trong bunker mà không bị phạt
5.
Khi thả bóng theo luật, người chơi thả bóng đúng cách 2 lần và bóng đều nằm ngoài khu vực giải thoát, không gần cờ hơn. Người chơi phải tiếp tục thả cho đến khi nào bóng nằm trong khu vực giải thoát thì thôi
6.
Khu vực phạt màu đỏ cho phép người chơi thêm giải pháp giải thoát mặt bên, thêm 2 lựa chọn sẵn từ khu vực phạt màu vàng
7.
Tất cả bụi, cây mọc trong khu vực đất chờ sửa chữa (GUR) không phải là một phần của GUR
8.
Vật thể tự nhiên rời rạc không được phép gỡ bỏ ở phía mặt sau của gậy golf
9.
Trong đấu gậy, nếu không có thứ tự đánh cho các người chơi, ban tổ chức có thể dùng đồng xu để quyết định