Trắc nghiệm

Câu hỏi tương tác

Câu hỏi tương tác

1.
Điểm giải thoát hoàn toàn là vị trí có thể gần hố hơn vị trí ban đầu
2.
Người chơi có thể cào nhẹ gậy phía sau bóng ở bunker
3.
Khi thả bóng theo luật, người chơi thả bóng đúng cách 2 lần và bóng đều nằm ngoài khu vực giải thoát, không gần cờ hơn. Người chơi phải tiếp tục thả cho đến khi nào bóng nằm trong khu vực giải thoát thì thôi
4.
Người chơi có thể di dời một quả táo ăn dở khỏi bunker khi nó nằm gần quả bóng trong bunker mà không bị phạt
5.
Người chơi có thể đứng bên ngoài OB để đánh một quả bóng nằm trong sân
6.
Trong đấu gậy, người chơi bắt đầu một vòng đấu với 13 gậy. Trong 9 hố đầu tiên, golfer này làm gẫy gậy putter vì tức giận. Sau đó cô ấy vào Pro Shop mua một gậy gạt mới để sử dụng cho phần còn lại của vòng đấu. Người chơi sẽ bị truất quyền thi đấu?
7.
Khi thả bóng theo luật, người chơi có 2 lần thả đều khiến bóng lăn ra ngoài khu vực giải thoát. Người chơi được đặt bóng lại ở bất cứ vị trí nào trong khu vực giải thoát
8.
Thuật ngữ đối phương áp dụng cho cả thi đấu đối kháng và đấu gậy
9.
Vật thể tự nhiên rời rạc không được phép gỡ bỏ ở phía mặt sau của gậy golf