Trắc nghiệm

Câu hỏi tương tác

Câu hỏi tương tác

1.
Khu vực phạt màu đỏ cho phép người chơi thêm giải pháp giải thoát mặt bên, thêm 2 lựa chọn sẵn từ khu vực phạt màu vàng
2.
Một vòng đấu có thể có nhiều hơn 18 hố
3.
Người chơi có thể cào nhẹ gậy phía sau bóng ở bunker
4.
Thuật ngữ đối phương áp dụng cho cả thi đấu đối kháng và đấu gậy
5.
Bóng OB là khi bất cứ phần nào của bóng nằm ngoài đường biên
6.
Trên green, người chơi đặt bóng xuống chuẩn bị thực hiện cú đánh thì bóng tự lăn đi do gió thổi. Người chơi được phép đặt lại bóng ở vị trí cũ mà không bị phạt?
7.
Foursome là thể thức mà một người chơi thi đấu lại với hai người
8.
Vật thể tự nhiên rời rạc không được phép gỡ bỏ ở phía mặt sau của gậy golf
9.
Trong đấu gậy, người chơi bắt đầu một vòng đấu với 13 gậy. Trong 9 hố đầu tiên, golfer này làm gẫy gậy putter vì tức giận. Sau đó cô ấy vào Pro Shop mua một gậy gạt mới để sử dụng cho phần còn lại của vòng đấu. Người chơi sẽ bị truất quyền thi đấu?