“Golf là về cách bạn chấp nhận, phản ứng và ghi điểm từ những cú đánh bóng trượt hơn là về việc tìm đến những cú đánh hoàn hảo.” – Dr. Bob Rotella

Short Game

4 lầm tưởng về cách xử lý quanh green có thể khiến bạn phải trả giá

Môn golf khó khi mà bạn không chỉ nỗ lực đánh xa mà còn phải xử lý chính xác ở những khoảng cách gần khi cờ ngay trước mắt