Short Game

Sử dụng Bounce để nâng cao nghệ thuật Chip

Bounce là góc giữa phần đáy mặt gậy với phần mặt mặt đất lúc thiết lập thế đứng cầm gậy. Nó cho cạnh đáy gậy không ăn quá sâu vào cỏ.