“Càng tập luyện thì tôi càng thấy mình nhận nhiều may mắn” - Gary Player

Short Game

Nếu bạn gặp khó khăn khi xử lý quanh green, hãy thử kỹ thuật này

Tất cả chúng ta đều đã từng gặp phải tình huống đánh bóng vào green và lăn dốc xuống nhanh, rất khó để đưa bóng về gần cờ.