Short Game

2 lý do nên thử tập Chip một tay

Chip là một kỹ thuật quan trọng trong shortgame, nó gây ức chế không kém những cú Swing hỏng, mà số gậy bị tổn thất là như nhau.