Short Game

Chấm dứt cú đánh ngang thân bóng trong bunker cạnh green

Xử lý bóng ở khu vực hố cát cạnh green luôn là thách thức không nhỏ với nhiều người chơi dù đó là bunker với thành cao hay thấp.