'Golf là trò chơi của cái tôi nhưng nó cũng là một trò chơi của sự chính trực: điều quan trọng nhất là bạn làm điều đúng đắn khi không ai để ý' - Tom Watson

Short Game

2 yếu tố cơ bản giúp bóng thoát khỏi bunker

Huấn luyện viên Michael Breed chia sẻ 2 yếu tố mấu chốt để đưa bóng thoát khỏi hố cát một cách dễ dàng