“Golf là một trò chơi có mục đích là đánh một quả bóng rất nhỏ vào một lỗ thậm chí còn nhỏ hơn, với vũ khí được thiết kế độc đáo cho mục đích này." - Winston Churchill

Short Game

Vì sao chiến thắng của Joaquin Niemann ở Genesis Invt gây chú ý?

Golfer người Chi Lê là Joaquin Niemann đã có chiến thắng thuyết phục ở Genesis Invitational 2022, và còn mỹ mãn hơn nếu anh phá kỷ lục điểm âm của sự kiện.