“Nếu bạn muốn che dấu tính cách của mình thì đừng chơi golf” - Percey Boomer

Short Game

Golfer Callaway hay 'lạm dụng' gậy Wedge, hãy bắt đầu từ 4 bài tập shortgame này

Với bất cứ người chơi nào sau một thời gian tham gia vào Golf, điều họ nhận ra đều có một điểm chung đó là Shortgame luôn là nút thắt của trận đấu.