“Chẳng ai nhớ người về nhì cả.” – Jack Nicklaus

Game Plan

Làm thế nào khi khoảng cách lơ lửng giữa hai gậy?

Tình huống được đặt ra khi bạn vừa có một cú đánh tốt lên Fairway nhưng khi tiến lại gần mới nhận ra khoảng cách của bạn với Green thiếu 5 yards nếu dùng gậy 8, ngược lại với gậy 7 thì thừa 5 yards.