Game Plan

3 thay đổi quan trọng của Rory McIlroy ở CJ Cup

Rory McIlroy có chiến thắng thứ 20 ở PGA TOUR khi lên ngôi CJ Cup 2021, sự kiện golf có năm thứ 2 tổ chức ở Mỹ do dịch bệnh Covid 19 ảnh hưởng di chuyển đến Hàn Quốc như lịch thông thường.