Game Plan

Đánh không nhanh nhưng lại thích tee xanh

Trên sân golf luôn có các khu vực phát bóng với khoảng cách khác nhau phù hợp từng lứa tuổi, giới tính và trình độ.