Game Plan

Xứ lý bóng tốt trong điều kiện gió thổi trái sang

Thi đấu trên sân trong điều kiện thời tiết gió thổi sang trái với các tay golf thuận tay phải luôn là thách thức không hề nhỏ.