Game Plan

Khi nào thì tấn công cờ

Càng nhiều lần đưa bóng lên green thì bạn càng hạ được số gậy. Nhưng đây là điều khó nhất trong thi đấu.