“Golf là môn khiến tôi giày vò và hay cáu gắt” - Vua George V

Game Plan

3 cách giúp golfer tập luyện hiệu quả hơn là máy 'bắn' bóng

Hầu hết mọi người lên sân tập để swing với các loại gậy một cách vô thức để quen tay. Do đó không phải ai cũng tìm ra cách tập đúng đắn hiệu quả để cải thiện thực sự khi lên sân.