“Golf là môn khiến tôi giày vò và hay cáu gắt” - Vua George V

Game Plan

2 điều đáng học hỏi từ Collin Morikawa

Chia sẻ gần đây trên chương trình podcast Fully Equipped, Ryan Ressa – fitter của Collin Morikawa - đã đưa ra những lời khuyên tới những ai muốn theo bước chân của Collin Morikawa.