“Tôi chưa bao giờ chơi một vòng mà không học được điều gì đó mới về bộ môn này cả.” – Ben Hogan

Góc nhìn

4 thông điệp sâu sắc từ giải VĐ Các CLB Golf Hà Nội Mở Rộng

Mỗi một mùa VĐ Các CLB Hà Nội Mở Rộng đến lại là một câu chuyện khác nhau nhưng đều dựa trên những thông điệp, nét đặc trưng của một giải đấu có ý nghĩa vô cùng sâu sắc của Hội golf Tp Hà Nội.