“Tôi chưa bao giờ chơi một vòng mà không học được điều gì đó mới về bộ môn này cả.” – Ben Hogan

Góc nhìn

Anirban Lahiri: The International Series đang thúc đẩy sự phát triển môn golf tại châu Á

Huyn thoi golfer ngườn Đ Anirban Lahiri đã dành nhiu li khen ngi cho Asian Tour và The International Series vì ‘công vic phi thường’ mà h đang làm đ ‘thúc đy s phát trin ca môn golf  Châu Á.’