"Golf ngoài là một môn thể thao thì nó cũng nên được xếp vào một bộ môn nghệ thuật'' - BLV Nam Giang

Góc nhìn

Bất ngờ với thống kê phát xa trung bình nhóm golfer nghiệp dư HCP 0-5

Một trong những thống kê thú vị trong golf đó chính là khoảng cách phát bóng trung bình của mỗi người. Nó thường là câu hỏi như là thước đo đầu tiên của nhiều golfer.