Putting

3 kỹ năng bạn cần để trở thành người gạt bóng tốt

Kỹ năng Putt đóng vài trò rất quan trọng và thậm chí mới là cú quyết định cho cả trận đấu. Điều này đều được các Pro hay những single HCP khẳng định là đúng.