Putting

Tay nào khiến cú Putt bóng lệch địa chỉ?

Đây là câu hỏi phổ biến của nhiều người chơi golf khi phân vân không biết tay nào tác động nhiều khi gạt bóng.