“Đánh cú đánh mà bạn muốn, không phải cú mà bạn nghĩ bạn nên đánh.” - Dr. Bob Rotella

Putting

'Trăm phát trăm trúng' với những cú putt ngắn

Khi nói đến những cú putt từ cự ly ngắn, tuy quả bóng chỉ nằm gần quanh hố nhưng đây lại là một cú đánh khiến nhiều người e ngại bởi ranh giới giữa thành công và thất bại rất mong manh.