Kiến thức

Thuế tiểu bang cho thu nhập thưởng ở PGA Tour như thế nào?

Các câu hỏi đặt ra là các tay golf chuyên nghiệp trên Tour có chịu thuế cho các phần thưởng nhận được? Và có thì là bao nhiêu?