Kiến thức

Kiến thức golf cơ bản: Giải thích 6 loại sân golf khác nhau

Trên thế giới có vô kể các sân golf khác nhau, nhưng tất cả đều được thiết kế theo 6 nguyên lý. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi qua các kiến thức cơ bản để nhận biết 6 loại sân golf này.