'Golf là trò chơi của cái tôi nhưng nó cũng là một trò chơi của sự chính trực: điều quan trọng nhất là bạn làm điều đúng đắn khi không ai để ý' - Tom Watson

Kiến thức

GolfEdit Q&A: 'Birdie' và 'Eagle' được đưa vào Golf từ khi nào?

Đây là 2 thuật ngữ phổ biến dùng trong golf để mô tả pha ghi điểm mang về âm 1(birdie) và âm 2 (eagle), hay nói rõ hơn theo chuyên nghành là 1 gậy dưới chuẩn và 2 gậy dưới chuẩn