Kiến thức

Tee cao bao nhiêu là hợp lý?

Bất cứ người mới chơi golf nào cũng sẽ có một câu hỏi khi chuẩn bị phát bóng: chiều cao tee bao nhiêu là phù hợp?