“Đứng chơi golf quá nhiều. Hai vòng mỗi ngày là đủ rồi” - Harry Vardon

Kiến thức

4 chỉ số thống kê về Golf rất quan trọng cần theo dõi

Mặc dù điểm số của bạn trên không phản ánh hết trình độ hay những khó khăn mà bạn gặp phải trong cả một quá trình. Tuy nhiên vẫn có những thông số cực kỳ quan trọng mà bạn cần nắm.