"Tôi không tin bác sĩ bởi rất giống golfer. Họ đều có các câu trả lời khác nhau cho cùng một vấn đề của bạn" - Seve Ballesteros

Bunker

2 bước thoát bóng khỏi ấp trứng trong bunker

Padraig Harrington - nhà vô địch The Open 2007-2008, một trong những bậc thầy về shortgame chia sẻ kỹ thuật cứu bóng trong vị trí bunker khó.