Bunker

Kỹ thuật đơn giản giúp cứu bóng khỏi bunker mọi lúc

Đối với nhiều người chơi, cú đánh cát là cú đánh dễ nhất với họ. Nhưng lại không ít người, bóng vào cát luôn là điều lo sợ.