“Lời cầu nguyện của tôi không có hồi đáp là khi ở trên sân golf” - Billy Graham

Bunker

2 bước thoát bóng khỏi ấp trứng trong bunker

Padraig Harrington - nhà vô địch The Open 2007-2008, một trong những bậc thầy về shortgame chia sẻ kỹ thuật cứu bóng trong vị trí bunker khó.