"Chiến thắng không phải là tất cả, nhưng mong muốn được chiến thắng thì có." - Arnold Palmer

Bunker

Kỹ thuật xử lý bóng trên Fairway Bunker

Chúng ta luôn gặp tình huống phát bóng rơi xuống Bunker Fairway và không biết làm cách nào để thoát ra huống chỉ để on green.