"Tôi không tin bác sĩ bởi rất giống golfer. Họ đều có các câu trả lời khác nhau cho cùng một vấn đề của bạn" - Seve Ballesteros

Kiến thức

Hai lỗi lớn nhất về Swing của golfer Việt

Nghiên cứu mới đây của Everygolf Studio dựa trên số liệu của 200 golfers tham gia TPI PHYSICAL SCREEN TEST cho ra những con số khá thú vị