“Nếu bạn muốn che dấu tính cách của mình thì đừng chơi golf” - Percey Boomer

Game Plan

Đánh dưới 80 gậy: 3 gợi ý tâm lý hay từ 3 huyền thoại

Break 80 gậy là giai đoạn người chơi đang bước vào tầm những golfer có trình độ tốt, thậm chí sẽ tiến xa về với đánh chuyên nghiệp.