“Một người có thể gạt bóng tốt luôn là một đối thủ xứng tầm với bất cứ ai.” – Willie Park

Dụng cụ golf

Whoop - Thiết bị đang được các PRO TOUR tin dùng

Gần đây chúng ta thấy rất nhiều PRO TOUR như Rory McIlroy hay Justin Thomas sử dụng một thiết bị đeo ở tay có tên là Whoop. Thiết bị này là gì? Liệu nó có tác dụng trong chơi golf.