Dụng cụ golf

5 điều về thiết bị gậy cần học hỏi từ các Tour Pro

Để dành những ưu thế thì các golfer chuyên nghiệp không chỉ dựa vào khả năng mà còn nhờ tới độ hiểu biết rất sâu về sân đấu lẫn dụng cụ thi đấu. Qua đó họ có thể đúc kết được những mẹo nhỏ nhưng có thể đem lại lợi thế lớn.