“Cụm từ khó chịu nhất trong golf: Vẫn là anh đánh” - Dave Marr

Dụng cụ golf

Biểu đồ tiết lộ 2 sự thật hấp dẫn về gậy golf

Nhóm phát triển công nghệ của Foresight Sports đã đưa một kết quả rất đáng chú ý gần đây về mặt gậy golf. Họ đã đưa ra mối tương quan và sự ảnh hưởng giữa hai yếu tố rất quan trọng trong gậy golf mà nhiều người chơi thường không hay chú ý.