“Cụm từ khó chịu nhất trong golf: Vẫn là anh đánh” - Dave Marr

Câu chuyện

Huyền thoại Gary Player: Kiện con và cháu trai

Huyền thoại nằm trong Big3 của thế kỷ trước là Gary Player chính thức đâm đơn kiện con trai và cháu mình vì bán kỷ vật.