"Golf ngoài là một môn thể thao thì nó cũng nên được xếp vào một bộ môn nghệ thuật'' - BLV Nam Giang

Văn hóa Golf

Văn hóa Golf: Đừng đợi người đông mới tuyên truyền, chơi giỏi rồi mới học

Có một điều rất đặc biệt của bộ môn golf so với nhiều môn thể thao khác khi văn hóa chơi luôn được đề cao. Ở đó ứng xử, thái độ, phong cách được đánh giá trước tiên sau đó mới đến kỹ thuật, trình độ.