'Golf là trò chơi của cái tôi nhưng nó cũng là một trò chơi của sự chính trực: điều quan trọng nhất là bạn làm điều đúng đắn khi không ai để ý' - Tom Watson

Văn hóa Golf

Lịch sử xa xưa và văn hoá Golf

Golf là bộ môn thể thao đã xuất hiện từ rất sớm, tính đến nay thì golf trải qua hơn 600 năm hình thành, phát triển để trở thành trò chơi giải trí toàn cầu. Vậy golf có nguồn gốc lịch sử và văn hóa như thế nào?