“Bạn sẽ không biết áp lực là gì cho đến khi cá cược 5$ nhưng trong túi chỉ có 2$.” – Lee Trevino

Câu chuyện

Cú phát bóng xa...320 yards của nữ golfer

Trên facebook cá nhân của một nữ golfer đăng lên niềm vui có cú phát bóng xa ...320 yards, nhiều người chúc mừng nhưng nhiều người sẽ đặt câu hỏi sao lại đánh xa thế được?