“Tôi sẽ không bao giờ ghét đối thủ, nhưng cũng không bao giờ thích anh ấy cả.” – Arnold Palmer