Kỹ thuật chơi

Sử dụng chân để thực hiện cú Fade và Draw hiệu quả

Để thực hiện cú Fade (bóng xoáy trái), Draw (bóng xoáy phải) với người thuận tay phải, người chơi sử dụng chân để có thể điểu khiển gậy vào bóng đi theo đúng hướng mong muốn.