“Golf là bộ môn được chơi trên sân 5-inch – khoảng cách giữa hai tai của bạn.” - Bobby Jones

Kỹ thuật chơi

Đầu gậy đưa lên bao nhiêu khi backswing là đủ?

Những người mới bắt đầu chơi golf có rất nhiều điều phải học để hiểu được cảm giác của một cú swing thích hợp là như thế nào.