Kỹ thuật chơi

3 kỹ năng chơi golf cần phát triển

Ngày nay, công nghệ và phương pháp dạy hiện đại có thể giúp làm sáng tỏ cách một người chơi golf cần luyện tập những gì, nhưng không có gì thay thế được cho việc tập luyện chăm chỉ. Nhưng để trở thành một người đánh bóng cừ khôi nhất, người chơi cần có 3 kỹ năng chính cần phát triển: