“Nếu bạn muốn che dấu tính cách của mình thì đừng chơi golf” - Percey Boomer

Kỹ thuật chơi

'Trăm phát trăm trúng' với những cú putt ngắn

Khi nói đến những cú putt từ cự ly ngắn, tuy quả bóng chỉ nằm gần quanh hố nhưng đây lại là một cú đánh khiến nhiều người e ngại bởi ranh giới giữa thành công và thất bại rất mong manh.