“Đánh cú đánh mà bạn muốn, không phải cú mà bạn nghĩ bạn nên đánh.” - Dr. Bob Rotella

Kỹ thuật chơi

Sử dụng vợt tennis giúp bạn tăng khả năng điều khiển mặt gậy

Việc có mặt gậy vuông khi tiếp bóng là rất quan trọng nếu bạn muốn đánh bóng thẳng. Nếu bạn mở hoặc đóng một vài độ, bóng có thể trượt mục tiêu của bạn một khoảng cách lớn.