“Đánh cú đánh mà bạn muốn, không phải cú mà bạn nghĩ bạn nên đánh.” - Dr. Bob Rotella

Khám phá

Golfer Đài Bắc Trung Hoa lập kỷ lục golf thế giới

Khi mà mọi người đang hướng về Presidents Cup ở Quail Hollow thì Asian Tour cũng đã tạo nên được một tiếng vang nhờ kỷ lục của golfer trẻ người Đài Bắc Trung Hoa.