"Golf ngoài là một môn thể thao thì nó cũng nên được xếp vào một bộ môn nghệ thuật'' - BLV Nam Giang