“Một người có thể gạt bóng tốt luôn là một đối thủ xứng tầm với bất cứ ai.” – Willie Park

Khám phá

Golfer tạo 'viral' với cú đánh điên rồ ở Korn Ferry Tour Championship

Mọi người sẽ không thể hiểu cú đánh này điên rồ như thế nào nếu không đọc hết câu chuyện về Brandon Matthews ở giải đấu chung kết của Korn Ferry Tour.