“Đứng chơi golf quá nhiều. Hai vòng mỗi ngày là đủ rồi” - Harry Vardon