Khám phá

Mẹ Tiger chỉnh lại dây huân chương bị cuộn gập lúc tổng thống Trump trao tặng

Nhiều người xem đều nhận thấy dây huân chương mà tổng thống Trump trao cho Tiger Woods bị cuộn lại trông không được đẹp mắt. Và mẹ Tiger đã sớm sửa lại nó cho ngay ngắn