"Mọi thứ đều rất ổn cho đến khi bạn bước đến Tee phát bóng đầu tiên" - Seve Ballesteros