"Người ta bảo tôi đưa bóng vào bunker quá nhiều. Không sao cả bởi tôi là người chơi bunker tốt nhất" - Seve Ballesteros

Swing

Cách đánh bóng Draw

Đánh draw theo ý muốn là một trong những kỹ thuật khó học nhất của môn golf?