Cùng tìm công việc yêu thích nào?

Mô tả

Để chuẩn bị khai trương Everygolf Studio 2.0 cở sở tại Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội - Everygolf đang chào đón đông đảo các ứng viên. 

Hạn nộp 30/04/2023

Mô tả

Để chuẩn bị khai trương Everygolf Studio 2.0 cở sở tại Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội - Everygolf đang chào đón đông đảo các ứng viên. 

Hạn nộp 30/04/2023

Mô tả

Quản lý Bộ phận Điều hành Gôn và Bộ phận Caddie. Điều phối để công tác phục vụ khách trên sân với chất lượng dịch vụ tốt nhất. Lập kế hoạch đào tạo nhân viên, tổ chức giải đấu. 

Hạn nộp 31/03/2023