“Tinh thần là nguyên nhân làm hỏng cú đánh nhiều hơn thể lực.” – Tommy Bolt

Các vị trí Everygolf Studio 2.0 tuyển dụng:

- 02 bạn - Chuyên viên kinh doanh.

Tổng thu nhập từ 20 - 45tr/tháng. Bao gồm lương cứng từ 10 - 15tr + hoa hồng.

Trong thời gian tham gia đào tạo sẽ nhận đầy đủ lương. Thời gian đào tạo là giữa tháng 4 năm 2023.

---

Phone: Ms Lanh 0935285686

Mail: hrm@everygolf.vn