"Tôi luôn muốn fairway càng hẹp càng tốt, bởi tôi không muốn chỉ mình tôi phải đánh bóng từ khu vực cỏ Rough" - Seve Ballesteros

Câu chuyện

Tầm nhìn của HNGA với bảng chuyên nghiệp cùng quỹ thưởng 500 triệu đồng

Giải golf lâu đời Hà Nội Mở Rộng - HNGA Open 2024 đánh dấu sự chuyển mình vô cùng mạnh mẽ. Trong đó lần đầu tiên có bảng chuyên nghiệp với số tiền thưởng đầy hấp dẫn.