Câu chuyện

Sụp đổ ở hố cuối nhưng hành xử đẳng cấp của Mito Pereira được khen ngợi

Mito Pereira chưa bao giờ gần hơn với danh hiệu Major đầu tiên trong sự nghiệp và cũng là Major đầu tiên cho Chi Lê. Nhưng điểm double bogey hố 18 vòng 4 đã đánh mất đi tất cả.