“Trong một đợt thống kê gần đây ghi nhận thì 80% golfer là gian lận, riêng 20% còn lại thì là nói dối” - Bruce Lansky

TOP CLUBS

Danh sách các câu lạc bộ golf tại Việt Nam
Số CLB (48)