"Người ta bảo tôi đưa bóng vào bunker quá nhiều. Không sao cả bởi tôi là người chơi bunker tốt nhất" - Seve Ballesteros

Góc nhìn

4 thông điệp sâu sắc từ giải VĐ Các CLB Golf Hà Nội Mở Rộng

Mỗi một mùa VĐ Các CLB Hà Nội Mở Rộng đến lại là một câu chuyện khác nhau nhưng đều dựa trên những thông điệp, nét đặc trưng của một giải đấu có ý nghĩa vô cùng sâu sắc của Hội golf Tp Hà Nội.