“Cú đánh quan trọng nhất là cú đánh kế tiếp” - Ben Hogan