<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/tin-tuc/2518-gary-woodland-tang-chien-thang-wm-phoenix-open-cho-nguoi-con-gai-da-mat.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Gary Woodland tặng chiến thắng WM Phoenix Open cho người con gái đã mất</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Gary Woodland tặng chiến thắng WM Phoenix Open cho người con gái đã mất</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/WMPhoenixGary01-630x360.jpg"> <figcaption>Gary Woodland tặng chiến thắng WM Phoenix Open cho người con gái đã mất</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Vượt qua&nbsp;Chez Reavie ở hố playoff đầu ti&ecirc;n, Gary Woodland đ&atilde; c&oacute; danh hiệu PGA TOUR thứ 3 trong sự nghiệp khi v&ocirc; địch giải đấu ở Scottsdale, Arizona&nbsp;</p></h3> </header> <p>Gary Woodland v&agrave; Chez Reavie đều kết th&uacute;c 4 ng&agrave;y thi đấu với c&ugrave;ng số điểm -18. Cả hai tay golf bắt buộc phải ph&acirc;n định thắng thua bằng playoff. Với pha ghi điểm PAR ở ngay lượt đấu hố phụ thứ nhất, Gary Woodland đ&atilde; l&ecirc;n ng&ocirc;i giải đấu hấp dẫn h&agrave;ng đầu PGA TOUR- Waste Management Phoenix Open&nbsp; 2018. Khi thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng c&uacute; gạt b&oacute;ng ghi điểm, Gary đ&atilde; chỉ tay l&ecirc;n trời như tận hưởng chiến thắng.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/WMPhoenixGary01.jpg?1517842200141" alt="WMPhoenixGary01" /></p> <p>Chia sẻ sau kỳ t&iacute;ch, Gary Woodland n&oacute;i:<em> "V&acirc;ng, t&ocirc;i&nbsp;nh&igrave;n&nbsp;l&ecirc;n giời như muốn&nbsp;gi&agrave;nh trọn&nbsp;sự tưởng nhớ cho đứa con g&aacute;i nhỏ qua đời. Chiến thắng n&agrave;y&nbsp;hi vọng l&agrave; một niềm an ủi v&agrave; như một&nbsp;m&oacute;n qu&agrave; cho sinh nhật của vợ t&ocirc;i nữa".&nbsp;</em></p> <p>V&agrave;o ng&agrave;y 29/3 năm 2017, Woodland đ&atilde; th&ocirc;ng b&aacute;o rằng anh v&agrave; vợ. Gabby, đ&atilde; mất một người con g&aacute;i do sinh sớm trong ca mang thai sinh đ&ocirc;i. Anh ấy đ&atilde; r&uacute;t khỏi giải World Golf Championships-Dell Technologies Match Play l&uacute;c đ&oacute;. Anh đ&atilde;&nbsp;b&ecirc;n cạnh vợ v&agrave; để b&aacute;c sĩ kiểm tra sức khỏe cho cậu con trai vẫn c&ograve;n nằm trong thai. Sau hơn 10 th&aacute;ng, Gabby v&agrave; con trai họ, Jaxson, đ&atilde; c&ugrave;ng cha m&igrave;nh tận hưởng chiến thắng đầy ngọt ng&agrave;o kể từ danh hiệu Barracuda Championship 2013. Woodland n&oacute;i cậu con trai Jaxson l&agrave; điều kỳ diệu của cuộc đời v&agrave; anh cũng như Gabby sẽ lu&ocirc;n b&ecirc;n nhau v&igrave; con sau s&oacute;ng gi&oacute; của năm 2017.&nbsp;</p> <p>Chiến thắng n&agrave;y gi&uacute;p Gary Woodland leo l&ecirc;n vị tr&iacute; 38 tr&ecirc;n bảng xếp hạng FedEx. Anh đang rất h&aacute;o hức cho một m&ugrave;a giải PGA TOUR đầy s&ocirc;i động ph&iacute;a trước.&nbsp;Đầu m&ugrave;a giải,&nbsp;Woodland cũng về vị tr&iacute; T7 giải Sony Open in Hawaii v&agrave;&nbsp;&nbsp;T12 ở&nbsp;Farmers Insurance Open. Th&agrave;nh t&iacute;ch qu&aacute; tốt của tay golf sinh năm 1984 cho tới l&uacute;c n&agrave;y.&nbsp;</p> <p>Gary Woodland cũng đến California để chuẩn bị cho giải đấu&nbsp;AT&amp;T Pebble Beach Pro-Am,&nbsp;v&agrave; sẽ t&igrave;m lại h&agrave;o quang của sự nghiệp sau 5 năm đầy thăng trầm của cuộc sống.&nbsp;</p> <p><em><strong>Diễn biến ở v&ograve;ng 4:</strong></em></p> <p style="text-align: center;"><iframe src="//www.youtube.com/embed/RJyC4s_bqRM" width="560" height="314" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p> <p><em><strong>Chỉ số thi đấu của Gary Woodland tại giải:</strong></em></p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; width: 283.5px;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 147px; text-align: center; height: 13px;"><strong>Chỉ số</strong></td> <td style="width: 65px; text-align: center; height: 13px;"><strong>Tổng</strong></td> <td style="width: 54.5px; text-align: center; height: 13px;"><strong>XH</strong></td> </tr> <tr style="height: 35px;"> <td style="width: 147px; height: 35px;"> <p>EAGLES</p> </td> <td style="width: 65px; height: 35px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 54.5px; height: 35px; text-align: center;">T3</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 147px; height: 13px;">BIRDIES</td> <td style="width: 65px; height: 13px; text-align: center;">26</td> <td style="width: 54.5px; height: 13px; text-align: center;">1</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 147px; height: 13px;">PARS</td> <td style="width: 65px; height: 13px; text-align: center;">37</td> <td style="width: 54.5px; height: 13px; text-align: center;">T71</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 147px; height: 13px;">BOGEYS</td> <td style="width: 65px; height: 13px; text-align: center;">7</td> <td style="width: 54.5px; height: 13px; text-align: center;">T12</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 147px; height: 13px;">DOUBLE BOGEYS</td> <td style="width: 65px; height: 13px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 54.5px; height: 13px; text-align: center;">T1</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 147px; height: 13px;">3+ BOGEYS</td> <td style="width: 65px; height: 13px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 54.5px; height: 13px; text-align: center;">T67</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 147px; height: 13px;">DRIVING ACCURACY</td> <td style="width: 65px; height: 13px; text-align: center;">60.71% (34/56)</td> <td style="width: 54.5px; height: 13px; text-align: center;">T19</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 147px; height: 13px;">DRIVING DISTANCE</td> <td style="width: 65px; height: 13px; text-align: center;">318.4</td> <td style="width: 54.5px; height: 13px; text-align: center;">T7</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 147px; height: 13px;">LONGEST DRIVE</td> <td style="width: 65px; height: 13px; text-align: center;">352</td> <td style="width: 54.5px; height: 13px; text-align: center;">T18</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 147px; height: 13px;">SAND SAVES</td> <td style="width: 65px; height: 13px; text-align: center;">33.33% (2/6)</td> <td style="width: 54.5px; height: 13px; text-align: center;">T55</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 147px; height: 13px;">SCRAMBLING</td> <td style="width: 65px; height: 13px; text-align: center;">68.75%</td> <td style="width: 54.5px; height: 13px; text-align: center;">25</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 147px; height: 13px;">GREENS IN REGULATION</td> <td style="width: 65px; height: 13px; text-align: center;">77.78% (56/72)</td> <td style="width: 54.5px; height: 13px; text-align: center;">4</td> </tr> <tr style="height: 13px;"> <td style="width: 147px; height: 13px;">PUTTS PER GIR</td> <td style="width: 65px; height: 13px; text-align: center;">1714</td> <td style="width: 54.5px; height: 13px; text-align: center;">T10</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Một số h&igrave;nh ảnh nổi bật:</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="/images/A_Photos/2018/WMPhoenixR402.jpg?1517842631245" alt="WMPhoenixR402" /></strong></p> <p style="text-align: center;"><em>Rickie Fowler đ&atilde; dẫn đầu c&aacute;c v&ograve;ng, nhưng đ&aacute;nh 73 gậy v&ograve;ng 4 khiến anh rơi về vị tr&iacute; T11 của giải đấu</em></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="/images/A_Photos/2018/WMPhoenixR407.jpg?1517842673829" alt="WMPhoenixR407" /></strong></p> <p style="text-align: center;"><em>Phil Mickelson vẫn cho thấy c&aacute;i duy&ecirc;n ở giải WM Phoenix khi về vị tr&iacute; T5(-14)</em></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="/images/A_Photos/2018/WMPhoenixR405.jpg?1517842753948" alt="WMPhoenixR405" /></strong></p> <p style="text-align: center;"><em>T&igrave;nh huống Chez Reavie gạt trượt ghi điểm bogey ở hố playoff.</em></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="/images/A_Photos/2018/WMPhoenixR406.jpg?1517842787075" alt="WMPhoenixR406" /></strong></p> <p style="text-align: center;"><em>Chiến thắng chung cuộc thuộc về Gary Woodland</em></p> <p><strong>Giải đấu tuần tới:</strong></p> <p>- Giải AT&amp;T Pebble Beach Pro-Am</p> <p>- S&acirc;n&nbsp;Pebble Beach GL,&nbsp; Pebble Beach,&nbsp; CA</p> <p>- Đương kim v&ocirc; địch: Jordan Spieth</p> <p>- Tổng thưởng: 7.4 triệu đ&ocirc;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Gary Woodland tặng chiến thắng WM Phoenix Open cho người con gái đã mất

By GolfEdit.com - 05/02/2018

Vượt qua Chez Reavie ở hố playoff đầu tiên, Gary Woodland đã có danh hiệu PGA TOUR thứ 3 trong sự nghiệp khi vô địch giải đấu ở Scottsdale, Arizona 

Gary Woodland và Chez Reavie đều kết thúc 4 ngày thi đấu với cùng số điểm -18. Cả hai tay golf bắt buộc phải phân định thắng thua bằng playoff. Với pha ghi điểm PAR ở ngay lượt đấu hố phụ thứ nhất, Gary Woodland đã lên ngôi giải đấu hấp dẫn hàng đầu PGA TOUR- Waste Management Phoenix Open  2018. Khi thực hiện thành công cú gạt bóng ghi điểm, Gary đã chỉ tay lên trời như tận hưởng chiến thắng. 

WMPhoenixGary01

Chia sẻ sau kỳ tích, Gary Woodland nói: "Vâng, tôi nhìn lên giời như muốn giành trọn sự tưởng nhớ cho đứa con gái nhỏ qua đời. Chiến thắng này hi vọng là một niềm an ủi và như một món quà cho sinh nhật của vợ tôi nữa". 

Vào ngày 29/3 năm 2017, Woodland đã thông báo rằng anh và vợ. Gabby, đã mất một người con gái do sinh sớm trong ca mang thai sinh đôi. Anh ấy đã rút khỏi giải World Golf Championships-Dell Technologies Match Play lúc đó. Anh đã bên cạnh vợ và để bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho cậu con trai vẫn còn nằm trong thai. Sau hơn 10 tháng, Gabby và con trai họ, Jaxson, đã cùng cha mình tận hưởng chiến thắng đầy ngọt ngào kể từ danh hiệu Barracuda Championship 2013. Woodland nói cậu con trai Jaxson là điều kỳ diệu của cuộc đời và anh cũng như Gabby sẽ luôn bên nhau vì con sau sóng gió của năm 2017. 

Chiến thắng này giúp Gary Woodland leo lên vị trí 38 trên bảng xếp hạng FedEx. Anh đang rất háo hức cho một mùa giải PGA TOUR đầy sôi động phía trước. Đầu mùa giải, Woodland cũng về vị trí T7 giải Sony Open in Hawaii và  T12 ở Farmers Insurance Open. Thành tích quá tốt của tay golf sinh năm 1984 cho tới lúc này. 

Gary Woodland cũng đến California để chuẩn bị cho giải đấu AT&T Pebble Beach Pro-Am, và sẽ tìm lại hào quang của sự nghiệp sau 5 năm đầy thăng trầm của cuộc sống. 

Diễn biến ở vòng 4:

Chỉ số thi đấu của Gary Woodland tại giải:

Chỉ số Tổng XH

EAGLES

1 T3
BIRDIES 26 1
PARS 37 T71
BOGEYS 7 T12
DOUBLE BOGEYS 0 T1
3+ BOGEYS 1 T67
DRIVING ACCURACY 60.71% (34/56) T19
DRIVING DISTANCE 318.4 T7
LONGEST DRIVE 352 T18
SAND SAVES 33.33% (2/6) T55
SCRAMBLING 68.75% 25
GREENS IN REGULATION 77.78% (56/72) 4
PUTTS PER GIR 1714 T10

Một số hình ảnh nổi bật:

WMPhoenixR402

Rickie Fowler đã dẫn đầu các vòng, nhưng đánh 73 gậy vòng 4 khiến anh rơi về vị trí T11 của giải đấu

WMPhoenixR407

Phil Mickelson vẫn cho thấy cái duyên ở giải WM Phoenix khi về vị trí T5(-14)

WMPhoenixR405

Tình huống Chez Reavie gạt trượt ghi điểm bogey ở hố playoff.

WMPhoenixR406

Chiến thắng chung cuộc thuộc về Gary Woodland

Giải đấu tuần tới:

- Giải AT&T Pebble Beach Pro-Am

- Sân Pebble Beach GL,  Pebble Beach,  CA

- Đương kim vô địch: Jordan Spieth

- Tổng thưởng: 7.4 triệu đô

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

10 tay golf có điểm âm - Tiger Woods xếp T14 sau vòng 2 The Honda Classic

By GolfEdit.com
Giải đấu The Honda Classic đã kết thúc vòng 2 và chỉ có 10 vận động viên có điểm số âm. ...
Giải trí - Khám phá

Cú gạt bóng nhận thưởng 100 ngàn đô la trong chương trình Golf Show

By GolfEdit.com
Paul Shadle thực hiện thành công cú gạt bóng từ khoảng cách 125 foot trong chương trình Minnesota Golf Show để nhận một chiếc thuyền trị giá 75 ngàn đô là và...
Tin tức

Tụt 10 kg, Bubba Watson bật khóc nói vô địch Genesis Open có thể là chiến thắng cuối cùng

By GolfEdit.com
Bubba Watson đã chấm dứt con khát danh hiệu sau hơn 2 năm bằng chiến thắng xuất sắc tại giải Genesis Open. ...
Tin tức

Ted Potter, Jr vô địch AT&T Pebble Beach sau 2044 ngày không có danh hiệu

By GolfEdit.com
Ted Potter Jr đã xuất sắc lên ngôi giải AT&T Pebble Beach National Pro-am với tổng điểm -17. Anh vượt qua hàng loạt các tên tuổi lớn để đăng quang giải...
Sức khỏe

Yips là gì - nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chơi của golfer?

By GolfEdit.com
Thuật ngữ Yips trở nên thông dụng là nhờ Tommy Armour - một nhà vô địch golf, và sau này trở thành huấn luyện viên golf- để giải thích những...
Tin tức

Train The Trainer Khóa 3: Nguyễn Hữu Quyết bất cẩn để thiếu điểm đáng tiếc ở phần thi 18 hố

By GolfEdit.com
Có tổng cộng 12 học viên tham dự khóa học Train The Trainer - khóa học thứ 3, diễn ra từ ngày 22-26/01 ở Ecopark. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi