<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/tin-tuc/2440-gay-driver-honma-5-sao-phien-ban-donald-trump-thuoc-ve-nu-golfer-tran-phuong-lan.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Gậy Driver Honma 5 sao phiên bản Donald Trump thuộc về nữ golfer Trần Phương Lan</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Gậy Driver Honma 5 sao phiên bản Donald Trump thuộc về nữ golfer Trần Phương Lan</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/60thHonma01-630x360.jpg"> <figcaption>Gậy Driver Honma 5 sao phiên bản Donald Trump thuộc về nữ golfer Trần Phương Lan</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Chiếc gậy Driver Honma 5 sao phi&ecirc;n bản &ldquo;Donald Trump&rdquo; trị gi&aacute; 118 triệu đ&atilde; thuộc về&nbsp;chị&nbsp;Trần Phương Lan trong phần lucky draw tại lễ trao giải Honma 60th Anniversary Tournament ng&agrave;y 18/11 vừa qua, tr&ecirc;n&nbsp;s&acirc;n golf Long Th&agrave;nh.</p></h3> </header> <p>Giải đấu kỷ niệm 60 năm h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển của h&atilde;ng gậy hạng sang Honma c&oacute; sự tham dự của 152 tay golf nghiệp dư tr&ecirc;n to&agrave;n quốc được chia ra th&agrave;nh&nbsp;4 bảng đấu A,B,C v&agrave; bảng Nữ. Thi đấu theo thể thức đấu gậy, t&iacute;nh điểm system36.</p> <p>Cơ cấu giải thưởng gồm giải V&ocirc; địch (Best Gross), giải nhất &ndash; nh&igrave; &ndash; ba c&aacute;c bảng A, B, C, Nữ, c&aacute;c giải kỹ thuật như Longest Drive (ph&aacute;t b&oacute;ng xa nhất), Nearest to Pin (đưa b&oacute;ng đến gần lỗ cờ nhất). B&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave; giải thưởng HIO với 3 bộ gậy Honma 60 năm trị gi&aacute; 2 tỷ v&agrave; vi&ecirc;n kim cương 1,5 tỷ.&nbsp;</p> <p>Sau hơn 5h thi đấu căng thẳng, golfer Nguyễn Hữu Hải đ&atilde; xuất sắc gi&agrave;nh chức v&ocirc; địch với 76 gậy, v&agrave; nhận phần qu&agrave; tri &acirc;n từ nh&agrave; t&agrave;i trợ Honma.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/60thHonmaBG.jpg?1511200667448" alt="60thHonmaBG" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Golfer Nguyễn Hữu Hải (giữa) v&ocirc; địch giải với tổng số gậy 76 (+4)</em></p> <p style="text-align: left;">Đặc biệt phần Lucky Draw trở th&agrave;nh điểm nhấn trong lễ trao giải khi phần thưởng v&ocirc; c&ugrave;ng gi&aacute; trị l&agrave; chiếc gậy Driver Honma 5 sao trị gi&aacute; 118 triệu đ&atilde;&nbsp;được bốc thăm may mắn. Cuối c&ugrave;ng, nữ golfer Trần Phương Lan trở th&agrave;nh chủ nh&acirc;n của chiếc gậy Driver Honma n&agrave;y.&nbsp;Chị Trần Phương Lan cũng l&agrave; nữ golfer nhất tại bảng Nữ.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/60thHonma01.jpg?1511221961462" alt="60thHonma01" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Nữ golfer&nbsp;&nbsp;Trần Phương Lan nhận chiếc gậy Honma 5 sao trị gi&aacute; 118 triệu trong phần Lucky Draw</em></p> <p>Honma 60th Anniversary l&agrave; giải golf đầu ti&ecirc;n m&agrave; c&ocirc;ng ty VH Golf &ndash; đại diện thương hiệu Honma tại Việt Nam tổ chức.&nbsp;VH Golf mong muốn đem đến một s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch v&agrave; kết nối những người y&ecirc;u&nbsp;d&ograve;ng gậy Honma n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; y&ecirc;u golf n&oacute;i chung trong cộng đồng.</p> <p>&Ocirc;ng Trần Quang Vinh &ndash; Gi&aacute;m đốc VH Golf, Trưởng BTC cho biết: &ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; giải đấu đầy&nbsp;&yacute; nghĩa với t&ocirc;i khi được thấy c&aacute;c golfer thi đấu hết m&igrave;nh v&agrave; mang đến một giải đấu th&agrave;nh c&ocirc;ng, vui tươi như ng&agrave;y h&ocirc;m nay. T&ocirc;i hi vọng, đ&acirc;y sẽ l&agrave; giải đấu mở m&agrave;n v&agrave; sẽ trở th&agrave;nh giải đấu thường ni&ecirc;n trong những năm tới. T&ocirc;i rất mong thương hiệu Honma sẽ lu&ocirc;n đồng h&agrave;nh v&agrave; phục vụ c&aacute;c golfer trong từng c&uacute; đ&aacute;nh&rdquo;.</p> <p>Sau 60 năm h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển, Honma Golf đ&atilde; x&acirc;y dựng thương hiệu v&agrave; khẳng định uy t&iacute;n của m&igrave;nh đối với nền c&ocirc;ng nghiệp golf tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới. Honma Golf l&agrave; c&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n sản xuất đồ golf nổi tiếng tại Nhật Bản, trong đ&oacute; gậy Honma được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; d&ograve;ng gậy &ldquo;hạng sang&rdquo; bởi chất lượng v&agrave; hiệu suất tuyệt vời m&agrave; n&oacute; đem lại cho người chơi. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, giải golf lần n&agrave;y ch&iacute;nh l&agrave; lời cảm ơn v&agrave; tri &acirc;n s&acirc;u sắc tới kh&aacute;ch h&agrave;ng, những đối t&aacute;c v&agrave; người bạn của Honma, của VH golf đ&atilde; đồng h&agrave;nh trong suốt thời gian qua.&nbsp;</p> <p><em><strong>Một số th&ocirc;ng tin về Honma Golf:</strong></em></p> <p><em>Honma Golf l&agrave; c&ocirc;ng ty sản xuất gậy Golf nổi tiếng của Nhật Bản ra đời v&agrave;o 18/2/1958 do ba anh em nh&agrave; Honma s&aacute;ng lập. Thủa ban đầu họ th&agrave;nh lập trung t&acirc;m Tsurumi Golf Center tại s&acirc;n tập Tsurumi, Yokohama v&agrave; sau n&agrave;y đ&atilde; ph&aacute;t triển v&agrave; mở rộng nhiều cơ sở sản xuất tại Sakata, tỉnh Yamagata, Nhật Bản. Tổng doanh thu ước t&iacute;nh tr&ecirc;n thị trường ch&acirc;u &Aacute; năm 2016 l&ecirc;n con số hơn 240 triệu đ&ocirc; la. Hiện nay c&ocirc;ng ty Honma cũng được ni&ecirc;m yết tr&ecirc;n thị trường chứng kho&aacute;n Hong Kong với gi&aacute; ở thời điểm hiện tại l&agrave; 7,9 đ&ocirc; la/1 cổ phiếu.</em></p> <p><em>Những đặc điểm nổi bật của gậy golf Honma so với c&aacute;c d&ograve;ng gậy kh&aacute;c đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; chất liệu, đường n&eacute;t sắc cạnh đến từng chi tiết, mặt gậy mỏng, chuy&ecirc;n nghiệp. Kh&ocirc;ng những thế, tất cả c&aacute;c bộ gậy golf Honma đều được sản xuất bằng tay tỉ mỉ chứ kh&ocirc;ng phải sản xuất bằng m&aacute;y đạt tr&agrave; như c&aacute;c d&ograve;ng gậy kh&aacute;c.</em></p> <p><em>Bộ gậy golf Honma 5 sao hiện tại được xem l&agrave; bộ gậy golf đắt nhất thế giới bao gồm 14 c&acirc;y gậy c&aacute;c loại. Tr&ecirc;n tất cả c&aacute;c đầu gậy của bộ Honma đều được bọc bằng Platium v&agrave; v&agrave;ng.</em></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Gậy Driver Honma 5 sao phiên bản Donald Trump thuộc về nữ golfer Trần Phương Lan

By GolfEdit.com - 21/11/2017

Chiếc gậy Driver Honma 5 sao phiên bản “Donald Trump” trị giá 118 triệu đã thuộc về chị Trần Phương Lan trong phần lucky draw tại lễ trao giải Honma 60th Anniversary Tournament ngày 18/11 vừa qua, trên sân golf Long Thành.

Giải đấu kỷ niệm 60 năm hình thành và phát triển của hãng gậy hạng sang Honma có sự tham dự của 152 tay golf nghiệp dư trên toàn quốc được chia ra thành 4 bảng đấu A,B,C và bảng Nữ. Thi đấu theo thể thức đấu gậy, tính điểm system36.

Cơ cấu giải thưởng gồm giải Vô địch (Best Gross), giải nhất – nhì – ba các bảng A, B, C, Nữ, các giải kỹ thuật như Longest Drive (phát bóng xa nhất), Nearest to Pin (đưa bóng đến gần lỗ cờ nhất). Bên cạnh đó là giải thưởng HIO với 3 bộ gậy Honma 60 năm trị giá 2 tỷ và viên kim cương 1,5 tỷ. 

Sau hơn 5h thi đấu căng thẳng, golfer Nguyễn Hữu Hải đã xuất sắc giành chức vô địch với 76 gậy, và nhận phần quà tri ân từ nhà tài trợ Honma.

60thHonmaBG

Golfer Nguyễn Hữu Hải (giữa) vô địch giải với tổng số gậy 76 (+4)

Đặc biệt phần Lucky Draw trở thành điểm nhấn trong lễ trao giải khi phần thưởng vô cùng giá trị là chiếc gậy Driver Honma 5 sao trị giá 118 triệu đã được bốc thăm may mắn. Cuối cùng, nữ golfer Trần Phương Lan trở thành chủ nhân của chiếc gậy Driver Honma này. Chị Trần Phương Lan cũng là nữ golfer nhất tại bảng Nữ.

60thHonma01

Nữ golfer  Trần Phương Lan nhận chiếc gậy Honma 5 sao trị giá 118 triệu trong phần Lucky Draw

Honma 60th Anniversary là giải golf đầu tiên mà công ty VH Golf – đại diện thương hiệu Honma tại Việt Nam tổ chức. VH Golf mong muốn đem đến một sân chơi bổ ích và kết nối những người yêu dòng gậy Honma nói riêng và yêu golf nói chung trong cộng đồng.

Ông Trần Quang Vinh – Giám đốc VH Golf, Trưởng BTC cho biết: “Đây là giải đấu đầy ý nghĩa với tôi khi được thấy các golfer thi đấu hết mình và mang đến một giải đấu thành công, vui tươi như ngày hôm nay. Tôi hi vọng, đây sẽ là giải đấu mở màn và sẽ trở thành giải đấu thường niên trong những năm tới. Tôi rất mong thương hiệu Honma sẽ luôn đồng hành và phục vụ các golfer trong từng cú đánh”.

Sau 60 năm hình thành và phát triển, Honma Golf đã xây dựng thương hiệu và khẳng định uy tín của mình đối với nền công nghiệp golf trên toàn thế giới. Honma Golf là công ty chuyên sản xuất đồ golf nổi tiếng tại Nhật Bản, trong đó gậy Honma được đánh giá là dòng gậy “hạng sang” bởi chất lượng và hiệu suất tuyệt vời mà nó đem lại cho người chơi. Chính vì vậy, giải golf lần này chính là lời cảm ơn và tri ân sâu sắc tới khách hàng, những đối tác và người bạn của Honma, của VH golf đã đồng hành trong suốt thời gian qua. 

Một số thông tin về Honma Golf:

Honma Golf là công ty sản xuất gậy Golf nổi tiếng của Nhật Bản ra đời vào 18/2/1958 do ba anh em nhà Honma sáng lập. Thủa ban đầu họ thành lập trung tâm Tsurumi Golf Center tại sân tập Tsurumi, Yokohama và sau này đã phát triển và mở rộng nhiều cơ sở sản xuất tại Sakata, tỉnh Yamagata, Nhật Bản. Tổng doanh thu ước tính trên thị trường châu Á năm 2016 lên con số hơn 240 triệu đô la. Hiện nay công ty Honma cũng được niêm yết trên thị trường chứng khoán Hong Kong với giá ở thời điểm hiện tại là 7,9 đô la/1 cổ phiếu.

Những đặc điểm nổi bật của gậy golf Honma so với các dòng gậy khác đó chính là chất liệu, đường nét sắc cạnh đến từng chi tiết, mặt gậy mỏng, chuyên nghiệp. Không những thế, tất cả các bộ gậy golf Honma đều được sản xuất bằng tay tỉ mỉ chứ không phải sản xuất bằng máy đạt trà như các dòng gậy khác.

Bộ gậy golf Honma 5 sao hiện tại được xem là bộ gậy golf đắt nhất thế giới bao gồm 14 cây gậy các loại. Trên tất cả các đầu gậy của bộ Honma đều được bọc bằng Platium và vàng.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

10 tay golf có điểm âm - Tiger Woods xếp T14 sau vòng 2 The Honda Classic

By GolfEdit.com
Giải đấu The Honda Classic đã kết thúc vòng 2 và chỉ có 10 vận động viên có điểm số âm. ...
Giải trí - Khám phá

Cú gạt bóng nhận thưởng 100 ngàn đô la trong chương trình Golf Show

By GolfEdit.com
Paul Shadle thực hiện thành công cú gạt bóng từ khoảng cách 125 foot trong chương trình Minnesota Golf Show để nhận một chiếc thuyền trị giá 75 ngàn đô là và...
Tin tức

Tụt 10 kg, Bubba Watson bật khóc nói vô địch Genesis Open có thể là chiến thắng cuối cùng

By GolfEdit.com
Bubba Watson đã chấm dứt con khát danh hiệu sau hơn 2 năm bằng chiến thắng xuất sắc tại giải Genesis Open. ...
Tin tức

Ted Potter, Jr vô địch AT&T Pebble Beach sau 2044 ngày không có danh hiệu

By GolfEdit.com
Ted Potter Jr đã xuất sắc lên ngôi giải AT&T Pebble Beach National Pro-am với tổng điểm -17. Anh vượt qua hàng loạt các tên tuổi lớn để đăng quang giải...
Sức khỏe

Yips là gì - nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chơi của golfer?

By GolfEdit.com
Thuật ngữ Yips trở nên thông dụng là nhờ Tommy Armour - một nhà vô địch golf, và sau này trở thành huấn luyện viên golf- để giải thích những...
Tin tức

Train The Trainer Khóa 3: Nguyễn Hữu Quyết bất cẩn để thiếu điểm đáng tiếc ở phần thi 18 hố

By GolfEdit.com
Có tổng cộng 12 học viên tham dự khóa học Train The Trainer - khóa học thứ 3, diễn ra từ ngày 22-26/01 ở Ecopark. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi