<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/luat-choi-golf/2406-cuu-thanh-vien-ryder-cup-bi-phat-2-gay-vi-loi-qua-so-dang.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Cựu thành viên Ryder Cup bị phạt 2 gậy vì lỗi quá sơ đẳng</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Cựu thành viên Ryder Cup bị phạt 2 gậy vì lỗi quá sơ đẳng</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/david-howell-630x360.jpg"> <figcaption>Cựu thành viên Ryder Cup bị phạt 2 gậy vì lỗi quá sơ đẳng</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>T&igrave;nh huống diễn ra tại giải&nbsp;Alfred Dunhill Links Championship thuộc hệ thống European Tour, tr&ecirc;n s&acirc;n St Andrews. Nơi c&oacute; sự g&oacute;p mặt của si&ecirc;u sao người Bắc Ai Len - Rory McIlroy.</p></h3> </header> <p>Mọi golfer chuẩn bị ph&aacute;t b&oacute;ng ở teebox v&agrave; điều tối thiểu cần ghi nhớ l&agrave; cắm tee kh&ocirc;ng vượt qu&aacute; tee maker, v&agrave; nếu chẳng may đặt tee ra ngo&agrave;i khu vực&nbsp;cho ph&eacute;p&nbsp;th&igrave; những người chơi c&ugrave;ng c&oacute; thể nhắc nhở. Nhưng cựu vận động vi&ecirc;n từng thi đấu Ryder Cup l&agrave; David Howell kh&ocirc;ng được may mắn như vậy.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/david-howell.jpg?1509986463686" alt="david-howell" /></p> <p>David Howell đ&atilde; c&oacute; một v&ograve;ng golf tuyệt vời ở s&acirc;n Old Course, St Andrews cho đến tận khi teeshot ở hố 18, David nhận ra rằng anh đ&atilde; phạm phải một trong những điều luật golf giản đơn nhất. Anh ph&aacute;t b&oacute;ng nằm ngo&agrave;i khu vực teeing ground v&agrave; bị nhận phạt 2 gậy đ&aacute;ng tiếc. Lỗi n&agrave;y khiến anh kết th&uacute;c ng&agrave;y đấu với điểm Even Par. Điều h&agrave;i hước&nbsp;ở đ&acirc;y l&agrave; caddie của golfer 42 tuổi ch&iacute;nh l&agrave; người đi&nbsp;th&ocirc;ng b&aacute;o việc Howell&nbsp;đặt tee ra hẳn ph&iacute;a trước tee maker ở hố 18 v&agrave; anh bị phạt hai gậy. Đ&acirc;y thật sự l&agrave; một lỗi đ&aacute;ng tr&aacute;ch cả caddie David Howell về sự bất cẩn.&nbsp;</p> <blockquote class="twitter-tweet tw-align-center" data-lang="en"> <p dir="ltr" lang="en">MyCaddy noticed I&#039;d teed up in front of tee marker on 18 today, 2 shot penalty, 1st day with me, honest as the day is long, <a href="https://twitter.com/hashtag/Integrity?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Integrity</a></p> &mdash; David howell (@davidhowell530) <a href="https://twitter.com/davidhowell530/status/915963559414321153?ref_src=twsrc%5Etfw">Ng&agrave;y 05 th&aacute;ng 10 năm 2017</a></blockquote> <blockquote class="twitter-tweet tw-align-center" data-lang="en"> <p dir="ltr" lang="en">Nope, I patted him on the back and told him he&#039;s just done a good honest thing, it&#039;s not easy doing that when it hurts your own pocket</p> &mdash; David howell (@davidhowell530) <a href="https://twitter.com/davidhowell530/status/915993883540062208?ref_src=twsrc%5Etfw">Ng&agrave;y 05 th&aacute;ng 10 năm 2017</a></blockquote> <p>Howell&nbsp;mới&nbsp;trở lại thi đấu sau hai th&aacute;ng ngồi ngo&agrave;i&nbsp;v&igrave; chấn thương lưng. Danh hiệu gần nhất m&agrave; Howell c&oacute; được ở European Tour l&agrave; c&aacute;ch đ&acirc;y 4 năm, khi anh vượt qua&nbsp;Peter Uihlein ở loạt playoff.&nbsp;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> <p>&nbsp;</p> </article> </body></html>

Cựu thành viên Ryder Cup bị phạt 2 gậy vì lỗi quá sơ đẳng

By GolfEdit.com

Tình huống diễn ra tại giải Alfred Dunhill Links Championship thuộc hệ thống European Tour, trên sân St Andrews. Nơi có sự góp mặt của siêu sao người Bắc Ai Len - Rory McIlroy.

Mọi golfer chuẩn bị phát bóng ở teebox và điều tối thiểu cần ghi nhớ là cắm tee không vượt quá tee maker, và nếu chẳng may đặt tee ra ngoài khu vực cho phép thì những người chơi cùng có thể nhắc nhở. Nhưng cựu vận động viên từng thi đấu Ryder Cup là David Howell không được may mắn như vậy.

david-howell

David Howell đã có một vòng golf tuyệt vời ở sân Old Course, St Andrews cho đến tận khi teeshot ở hố 18, David nhận ra rằng anh đã phạm phải một trong những điều luật golf giản đơn nhất. Anh phát bóng nằm ngoài khu vực teeing ground và bị nhận phạt 2 gậy đáng tiếc. Lỗi này khiến anh kết thúc ngày đấu với điểm Even Par. Điều hài hước ở đây là caddie của golfer 42 tuổi chính là người đi thông báo việc Howell đặt tee ra hẳn phía trước tee maker ở hố 18 và anh bị phạt hai gậy. Đây thật sự là một lỗi đáng trách cả caddie David Howell về sự bất cẩn. 

Howell mới trở lại thi đấu sau hai tháng ngồi ngoài vì chấn thương lưng. Danh hiệu gần nhất mà Howell có được ở European Tour là cách đây 4 năm, khi anh vượt qua Peter Uihlein ở loạt playoff. 

Golfedit.com

 

Tin tức cập nhật
Tin tức

Ciputra Hanoi Golf Championship: gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra

By GolfEdit.com
Ngày 16/12 tới đây trên sân golf Đại Lải sẽ diễn ra giải Ciputra Hanoi Golf Championship 2017 - giải đấu ra đời với mục đích gắn kết cộng đồng dân...
Tin tức

Bách - Kinh - Xây - Tài tranh bá ở giải golf Tứ Hùng

By GolfEdit.com
Lần đầu tiên các cựu sinh viên 4 trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội là Bách Khoa - Xây Dựng - Kinh Tế và Học viện Tài Chính...
Giải trí - Khám phá

7 điều khắc cốt ghi tâm cho người muốn tập golf và mới chơi golf

By GolfEdit.com
Một người muốn chơi Golf và tham gia vào bộ môn quý tộc này cần chuẩn bị những gì để trở thành một tay Golf đúng nghĩa. GolfEdit xin chia...
Tin tức

Đoàn Xuân Khuê Minh chưa được xếp hạng The World Amateur Golf Ranking

By GolfEdit.com
Đoàn Xuân Khuê Minh đã trở thành tân vô địch giải Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017 ở tuổi 14, số tuổi thấp nhất trong lịch sử 6 năm...
Luật chơi golf

USGA và R&A: Các khiếu nại từ khán giả truyển hình sẽ không được xem xét

By GolfEdit.com
Theo đó những người ngồi xem TV tại nhà qua truyền hình sẽ không có quyền can thiệp, khiếu nại về các tình huống vi phạm luật golf mà một vận...
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi