<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/dung-cu-golf/2032-13-gay-putter-blade-tot-nhat-2017.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>13 Gậy Putter Blade tốt nhất 2017</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>13 Gậy Putter Blade tốt nhất 2017</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/taylormade-tp-collection-juno-putter-lead-630x360.jpg"> <figcaption>13 Gậy Putter Blade tốt nhất 2017</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Dưới đ&acirc;y l&agrave;&nbsp;12 gậy Putter kiểu Blade mới nhất năm 2017</p></h3> </header> <p>Gậy Putter được chia l&agrave;m 3 loại ch&iacute;nh l&agrave; kiể Blades, kiểu Midsize Mallets v&agrave;&nbsp;Large Mallets.&nbsp;Dưới đ&acirc;y l&agrave; 13 c&acirc;y gậy Putter mới kiểu Blade năm 2017.&nbsp;</p> <p>Kiểu đầu gậy l&acirc;u v&agrave; truyền thống nhất của gậy Putter ch&iacute;nh l&agrave; kiểu Blade. Sử dụng đầu gậy kh&aacute; nhỏ với kiểu d&aacute;ng thiết kế truyền thống, n&oacute; được sử dụng rộng r&atilde;i tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới. Bề mặt đơn giản tạo ra g&oacute;c ổn định lớn cho người chơi v&agrave; tạo ra những c&uacute; đ&aacute;nh &ecirc;m c&oacute; nhiều khả năng tiến tới v&ugrave;ng Green hơn.</p> <p><strong>1,&nbsp;Bettinardi Queen B #8 putter:</strong></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/bettinardi-queen-b-8-putter-lead.jpg?1495510472749" alt="bettinardi-queen-b-8-putter-lead" /></p> <p style="text-align: center;">Gi&aacute;: 399.9 đ&ocirc; la</p> <p><strong>2,&nbsp;Bettinardi Studio Stock #28 putter</strong></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/bettinardi-studio-stock-28-putter-hero.jpg?1495510686310" alt="bettinardi-studio-stock-28-putter-hero" /></p> <p style="text-align: center;">Gi&aacute;: 400 đ&ocirc; la</p> <p><strong>3,&nbsp;Cleveland Huntington Beach 1 putter</strong></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/cleveland-huntington-beach-1-putter-lead.jpg?1495510816692" alt="cleveland-huntington-beach-1-putter-lead" /></p> <p style="text-align: center;">Gi&aacute;: 100 đ&ocirc; la</p> <p><strong>4,&nbsp;Evnroll ER3 WingBlade putter</strong></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/evnroll-er3-wingblade-putter-lead.jpg?1495510926580" alt="evnroll-er3-wingblade-putter-lead" /></p> <p style="text-align: center;">Gi&aacute; 330 đ&ocirc; la</p> <p><strong>5,&nbsp;Odyssey O-Works #1 putter:</strong></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/odyssey-o-works-1-putter-lead.jpg?1495511006421" alt="odyssey-o-works-1-putter-lead" /></p> <p style="text-align: center;">Gi&aacute; 230 đ&ocirc; la</p> <p><strong>6,&nbsp;Odyssey White Hot RX #2 putter</strong></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/odyssey-white-hot-rx-2-putter-lead.jpg?1495511125090" alt="odyssey-white-hot-rx-2-putter-lead" /></p> <p style="text-align: center;">Gi&aacute; 160 đ&ocirc; la</p> <p><strong>7,&nbsp;Ping Sigma G Anser putter</strong></p> <p align="center"><iframe src="//players.brightcove.net/416418725/default_default/index.html?videoId=5431750759001" width="500" height="500" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;Gi&aacute; 180 đ&ocirc; la</p> <p><strong>8,&nbsp;Ping Vault Voss putter</strong></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/ping-vault-voss-putter-lead.jpg?1495512321732" alt="ping-vault-voss-putter-lead" /></p> <p style="text-align: center;">Gi&aacute; 300 đ&ocirc; la</p> <p><strong>9,&nbsp;SeeMore Mini Giant FGP Stealth putter</strong></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/seemore-mini-giant-fgp-stealth-putter-lead.jpg?1495512433763" alt="seemore-mini-giant-fgp-stealth-putter-lead" /></p> <p style="text-align: center;">Gi&aacute; 395 đ&ocirc; la</p> <p><strong>10,&nbsp;SeeMore Nashville DB4 SS putter</strong></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/seemore-nashville-db4-ss-putter-lead.jpg?1495512526108" alt="seemore-nashville-db4-ss-putter-lead" /></p> <p style="text-align: center;">Gi&aacute; 395 đ&ocirc; la</p> <p style="text-align: left;"><strong>11,&nbsp;TaylorMade TP Collection Juno putter</strong></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/taylormade-tp-collection-juno-putter-lead.jpg?1495512614217" alt="taylormade-tp-collection-juno-putter-lead" /></p> <p style="text-align: center;">Gi&aacute; 200 đ&ocirc; la</p> <p style="text-align: left;"><strong>12,&nbsp;Titleist Scotty Cameron Select Newport 2 putter</strong></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/titleist-scotty-cameron-select-newport-2-putter-lead.jpg?1495512687208" alt="titleist-scotty-cameron-select-newport-2-putter-lead" /></p> <p style="text-align: center;">Gi&aacute; 380 đ&ocirc; la</p> <p style="text-align: left;"><strong>13,&nbsp;Toulon Design Madison putter</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="/images/A_Photos/2017/toulon-design-madison-putter-lead.jpg?1495513216812" alt="toulon-design-madison-putter-lead" /></strong></p> <p style="text-align: center;">Gi&aacute; 420 đ&ocirc; la</p> <p style="text-align: left;"><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

13 Gậy Putter Blade tốt nhất 2017

By GolfEdit.com

Dưới đây là 12 gậy Putter kiểu Blade mới nhất năm 2017

Gậy Putter được chia làm 3 loại chính là kiể Blades, kiểu Midsize Mallets và Large Mallets. Dưới đây là 13 cây gậy Putter mới kiểu Blade năm 2017. 

Kiểu đầu gậy lâu và truyền thống nhất của gậy Putter chính là kiểu Blade. Sử dụng đầu gậy khá nhỏ với kiểu dáng thiết kế truyền thống, nó được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Bề mặt đơn giản tạo ra góc ổn định lớn cho người chơi và tạo ra những cú đánh êm có nhiều khả năng tiến tới vùng Green hơn.

1, Bettinardi Queen B #8 putter:

bettinardi-queen-b-8-putter-lead

Giá: 399.9 đô la

2, Bettinardi Studio Stock #28 putter

bettinardi-studio-stock-28-putter-hero

Giá: 400 đô la

3, Cleveland Huntington Beach 1 putter

cleveland-huntington-beach-1-putter-lead

Giá: 100 đô la

4, Evnroll ER3 WingBlade putter

evnroll-er3-wingblade-putter-lead

Giá 330 đô la

5, Odyssey O-Works #1 putter:

odyssey-o-works-1-putter-lead

Giá 230 đô la

6, Odyssey White Hot RX #2 putter

odyssey-white-hot-rx-2-putter-lead

Giá 160 đô la

7, Ping Sigma G Anser putter

 Giá 180 đô la

8, Ping Vault Voss putter

ping-vault-voss-putter-lead

Giá 300 đô la

9, SeeMore Mini Giant FGP Stealth putter

seemore-mini-giant-fgp-stealth-putter-lead

Giá 395 đô la

10, SeeMore Nashville DB4 SS putter

seemore-nashville-db4-ss-putter-lead

Giá 395 đô la

11, TaylorMade TP Collection Juno putter

taylormade-tp-collection-juno-putter-lead

Giá 200 đô la

12, Titleist Scotty Cameron Select Newport 2 putter

titleist-scotty-cameron-select-newport-2-putter-lead

Giá 380 đô la

13, Toulon Design Madison putter

toulon-design-madison-putter-lead

Giá 420 đô la

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Ciputra Hanoi Golf Championship: gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra

By GolfEdit.com
Ngày 16/12 tới đây trên sân golf Đại Lải sẽ diễn ra giải Ciputra Hanoi Golf Championship 2017 - giải đấu ra đời với mục đích gắn kết cộng đồng dân...
Tin tức

Bách - Kinh - Xây - Tài tranh bá ở giải golf Tứ Hùng

By GolfEdit.com
Lần đầu tiên các cựu sinh viên 4 trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội là Bách Khoa - Xây Dựng - Kinh Tế và Học viện Tài Chính...
Giải trí - Khám phá

7 điều khắc cốt ghi tâm cho người muốn tập golf và mới chơi golf

By GolfEdit.com
Một người muốn chơi Golf và tham gia vào bộ môn quý tộc này cần chuẩn bị những gì để trở thành một tay Golf đúng nghĩa. GolfEdit xin chia...
Tin tức

Đoàn Xuân Khuê Minh chưa được xếp hạng The World Amateur Golf Ranking

By GolfEdit.com
Đoàn Xuân Khuê Minh đã trở thành tân vô địch giải Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017 ở tuổi 14, số tuổi thấp nhất trong lịch sử 6 năm...
Luật chơi golf

USGA và R&A: Các khiếu nại từ khán giả truyển hình sẽ không được xem xét

By GolfEdit.com
Theo đó những người ngồi xem TV tại nhà qua truyền hình sẽ không có quyền can thiệp, khiếu nại về các tình huống vi phạm luật golf mà một vận...
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi