<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/suc-khoe-the-hinh/713-6-tu-the-the-duc-len-dinh-cho-nguoi-choi-golf.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>6 tư thế thể dục "lên đỉnh" cho người chơi golf</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>6 tư thế thể dục "lên đỉnh" cho người chơi golf</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/Huongdan/maar02-fitness-strength-training-600x230.jpg"> <figcaption>6 tư thế thể dục "lên đỉnh" cho người chơi golf</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Lời khuy&ecirc;n kinh điển m&agrave; bạn vẫn thường được nghe l&agrave; h&atilde;y luyện tập thường xuy&ecirc;n, nhưng tập thế n&agrave;o để c&oacute; sự kh&aacute;c biệt v&agrave; hiệu quả mới l&agrave; quan trọng.&nbsp;</p></h3> </header> <p style="text-align: justify;">Hầu hết việc thực hiện một c&uacute; swing trung b&igrave;nh hết 1,5 gi&acirc;y, do đ&oacute; ch&uacute;ng ta cần phải c&oacute; đủ sức mạnh để thực hiện một c&uacute; swing, nhanh v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c đầy sức mạnh m&agrave; kh&ocirc;ng bị d&iacute;nh chấn thương.</p> <p style="text-align: justify;">Randy Mayers- chuy&ecirc;n gia thể dục h&igrave;nh thể của Golfdigest n&oacute;i rằng: "B&agrave;i tập sức khỏe gi&uacute;p g&ocirc;n thủ n&acirc;ng cao sức chịu đựng của c&aacute;c cơ, nhưng b&agrave;i tập sức mạnh sẽ gi&uacute;p họ tạo n&ecirc;n những khoảnh khắc b&ugrave;ng nổ".&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Mayers đưa ra 6 b&agrave;i tập thể h&igrave;nh cần thiết cho việc n&acirc;ng cao sức khỏe trong golf:</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/Huongdan/maar02-fitness-strength-training.jpg" alt="" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;"><strong>B&agrave;i tập 1:</strong> Bạn ngồi tr&ecirc;n một ghế d&agrave;i, ch&acirc;n phải đưa cao hơn mặt đất một ch&uacute;t về ph&iacute;a trước, 2 tay cầm 2 quả tạ nhỏ rồi từ từ đứng dậy bằng một ch&acirc;n, 2 tay đưa ngang vai. Lặp đi lặp lại 10-12 lần</p> <p style="text-align: justify;"><strong>B&agrave;i tập 2:</strong> Bắt đầu bằng tư thế đứng, lưng thẳng, cằm cao 2 tay cầm cử tạ ngang h&ocirc;ng, rồi từ từ ngồi xổm tay vẫn trong tư thế cầm cử tạ như khi đứng.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>B&agrave;i tập 3:</strong> Đứng thẳng, 2 c&aacute;nh tay đặt ngang ốp v&agrave;o 2 b&ecirc;n mạng sườn, rồi đưa ch&acirc;n phải về trước , ch&acirc;n tr&aacute;i quỳ, đồng thời 2 tay duỗi thẳng ra. Lặp đi lặp lại động t&aacute;c đ&oacute; 10-12 lần.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/Huongdan/maar03-fitness-strength-power.jpg" alt="" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;"><strong>B&agrave;i tập 4:</strong> Tư thế ngồi xổm, 2 tay duỗi thẳng v&agrave; cầm cử tạ, từ từ đứng thẳng dậy, k&eacute;o cử tạ đặt ngang vai.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>B&agrave;i tập 5:</strong> Bạn nằm tr&ecirc;n chiếc ghế , đặt cử tạ nằm ngang v&agrave; từ từ đẩy thẳng l&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>B&agrave;i tập 6:</strong> Bạn đứng thẳng bằng 1 ch&acirc;n, 2 tay cầm 2 quả tạ nhỏ, từ từ gập đầu về ph&iacute;a trước v&agrave; vẫn giữ lưng v&agrave; ch&acirc;n thẳng, lặp lại động t&aacute;c n&agrave;y 10-12 lần.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

6 tư thế thể dục "lên đỉnh" cho người chơi golf

By GolfEdit.com - 17/08/2013

Lời khuyên kinh điển mà bạn vẫn thường được nghe là hãy luyện tập thường xuyên, nhưng tập thế nào để có sự khác biệt và hiệu quả mới là quan trọng. 

Hầu hết việc thực hiện một cú swing trung bình hết 1,5 giây, do đó chúng ta cần phải có đủ sức mạnh để thực hiện một cú swing, nhanh và chính xác đầy sức mạnh mà không bị dính chấn thương.

Randy Mayers- chuyên gia thể dục hình thể của Golfdigest nói rằng: "Bài tập sức khỏe giúp gôn thủ nâng cao sức chịu đựng của các cơ, nhưng bài tập sức mạnh sẽ giúp họ tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ". 

Mayers đưa ra 6 bài tập thể hình cần thiết cho việc nâng cao sức khỏe trong golf:

Bài tập 1: Bạn ngồi trên một ghế dài, chân phải đưa cao hơn mặt đất một chút về phía trước, 2 tay cầm 2 quả tạ nhỏ rồi từ từ đứng dậy bằng một chân, 2 tay đưa ngang vai. Lặp đi lặp lại 10-12 lần

Bài tập 2: Bắt đầu bằng tư thế đứng, lưng thẳng, cằm cao 2 tay cầm cử tạ ngang hông, rồi từ từ ngồi xổm tay vẫn trong tư thế cầm cử tạ như khi đứng.

Bài tập 3: Đứng thẳng, 2 cánh tay đặt ngang ốp vào 2 bên mạng sườn, rồi đưa chân phải về trước , chân trái quỳ, đồng thời 2 tay duỗi thẳng ra. Lặp đi lặp lại động tác đó 10-12 lần.

Bài tập 4: Tư thế ngồi xổm, 2 tay duỗi thẳng và cầm cử tạ, từ từ đứng thẳng dậy, kéo cử tạ đặt ngang vai.

Bài tập 5: Bạn nằm trên chiếc ghế , đặt cử tạ nằm ngang và từ từ đẩy thẳng lên.

Bài tập 6: Bạn đứng thẳng bằng 1 chân, 2 tay cầm 2 quả tạ nhỏ, từ từ gập đầu về phía trước và vẫn giữ lưng và chân thẳng, lặp lại động tác này 10-12 lần.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

Nguyễn Ngọc Khôi và Golf Etiquette

By GolfEdit.com
Văn hóa thi đấu trong golf luôn được đề cao tôn trọng trong môn thể thao quý tộc.  ...
Tin tức

Ghi 8 điểm birdie, Rory McIlroy đăng quang Arnold Palmer Invitational đầy thuyết phục

By GolfEdit.com
Golfer người Bắc Ai Len đã xuất sắc lên ngôi giải đấu mang tên huyền thoại đã khuất Arnold Palmer Invitational 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods khởi đầu xếp T7(-4) vòng 1 Arnold Palmer Invitational 2018

By GolfEdit.com
Vòng 1 giải Arnold Palmer Invitational đã chính thức khởi tranh và mọi sự chú ý đều được đổ dồn về phía huyền thoại từng 14 lần vô địch Major...
Kỹ thuật chơi

Hiểu về góc phóng và lực swing giúp tối đa hóa khoảng cách bóng bay

By GolfEdit.com
Nếu người chơi nắm được mối tương quan giữa góc phóng bóng lên (launch angle) và lực thì sẽ hiểu rằng: không cần phải mắm môi mắm lợi khi swing...
Luật chơi golf

Tin hot: quá nhiều thay đổi có lợi cho người chơi trong Luật Golf 2019 của USGA và R&A

By GolfEdit.com
Sau hơn 6 năm xây dựng và 12 tháng nhận các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo luật mới, hai tổ chức Luật Golf hàng đầu là USGA...
Kỹ thuật chơi

4 đúc kết sâu sắc của HLV Phạm Minh Đức dành cho người đang tập golf

By GolfEdit.com
Giám đốc Pure Performance - HLV Phạm Minh Đức với kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy lâu năm của mình anh đã đưa ra 4 đúc kết cơ bản...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi