Dụng cụ golf

Gậy gạt (Putters) và những bí mật

Gậy gạt, cây gậy quyết định đến thành tích của người chơi