“Trong tất các chướng ngại vật, sợ hãi là tệ nhất.” – Sam Snead