<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/swing/1458-tai-sao-toi-khong-the-danh-bong-di-xa-loi-va-cach-sua.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Tại sao tôi không thể đánh bóng đi xa, lỗi và cách sửa</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Tại sao tôi không thể đánh bóng đi xa, lỗi và cách sửa</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/PGA2015/JBHolmesShell2015-640x422.jpg"> <figcaption>Tại sao tôi không thể đánh bóng đi xa, lỗi và cách sửa</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker">Câu hỏi: Tại sao tôi đánh bóng không thể đi xa</h3> </header> <p><strong>Nguy&ecirc;n nh&acirc;n:</strong> Do c&uacute; backswing ng&#7855;n&nbsp;</p> <p><strong>Fix l&#7895;i:</strong></p> <p>1,&nbsp;Gia t&#259;ng t&#7889;c &#273;&#7897; swing c&#7911;a b&#7841;n: &#273;&#7875; th&#7921;c hi&#7879;n &#273;i&#7873;u n&agrave;y b&#7841;n c&#7847;m ng&#432;&#7907;c l&#7841;i c&acirc;y g&#7853;y v&agrave; th&#7921;c hi&#7879;n cho t&#7915;ng tay 10 l&#7847;n, b&#7841;n s&#7869; c&#7843;m nh&#7853;n r&otilde; tay v&agrave; th&acirc;n th&#7875; di chuy&#7875;n t&#7889;c &#273;&#7897; nh&#432; th&#7871; n&agrave;o khi &#273;&aacute;nh xuy&ecirc;n qua b&oacute;ng.</p> <p>2, &#272;&#7875; &yacute; ch&acirc;n tr&#432;&#7899;c: Ch&acirc;n ph&iacute;a tr&#432;&#7899;c (ch&acirc;n tr&aacute;i) &#273;&#432;a v&agrave;o trong h&#417;n ch&uacute;t s&#7869; gi&uacute;p b&#7841;n c&oacute; c&uacute; backswing &#273;&#432;&#7907;c k&eacute;o d&agrave;i h&#417;n</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/PGA2015/JBHolmesShell2015.jpg" border="0" alt=""></p> </article> </body></html>

Tại sao tôi không thể đánh bóng đi xa, lỗi và cách sửa

By GolfEdit.com - 22/02/2016

Câu hỏi: Tại sao tôi đánh bóng không thể đi xa

Nguyên nhân: Do cú backswing ngắn 

Fix lỗi:

1, Gia tăng tốc độ swing của bạn: để thực hiện điều này bạn cầm ngược lại cây gậy và thực hiện cho từng tay 10 lần, bạn sẽ cảm nhận rõ tay và thân thể di chuyển tốc độ như thế nào khi đánh xuyên qua bóng.

2, Để ý chân trước: Chân phía trước (chân trái) đưa vào trong hơn chút sẽ giúp bạn có cú backswing được kéo dài hơn

Tin tức cập nhật
Swing

Người chơi golf giỏi thường có độ nghiêng vai cực tốt

By GolfEdit.com
Bất kỳ người chơi nào đều có một cảm giác rất vào tay khi chuẩn bị thực hiện một cú đánh nuột nà, và có dự cảm với những cú đánh...
Swing

Tích lũy năng lượng từ backswing: 3 điều cần ghi nhớ

By GolfEdit.com
Một trong những yếu tố then chốt để trở thành một golfer có những cú drive xa là nằm ở khả năng tích lũy năng lượng trong quá trình backswing. ...
Swing

Tăng lực swing nhờ bài tập với chiếc khăn tắm

By GolfEdit.com
Một trong những góc quan trọng nhất trong swing là góc được tạo bởi cánh tay trái và cán gậy đối với người thuận tay phải.  ...
Swing

3 cách chữa Slice hiệu quả

By GolfEdit.com
Nếu bạn muốn trị bệnh Slice của mình, bạn cần biết làm thế nào để chấm dứt việc đánh cắt ngang vào bóng - điều này có nghĩa phải tập...
Swing

Mất sự kết nối cơ thể khi Swing

By GolfEdit.com
Khi các huấn luyện viên nói đến sự liên quan giữa các phần trong một cú swing, ám chỉ việc là làm thế nào những chuyển động của tay trở...
Swing

Bạn đã xoay cơ thể chuẩn khi swing chưa?

By GolfEdit.com
Các chuyên gia dạy Golf luôn nhấn mạnh về tầm quan trọng của một tư thế set up tốt trước khi Swing. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi