“Chẳng ai nhớ người về nhì cả.” – Jack Nicklaus

Swing

Butch Harmon: 3 vấn đề chính người chơi Driver gặp phải

Những người chơi Golf ở mọi trình độ đều có khoảng thời gian hay liên tục vật lộn với cách sử dụng gậy Driver. Tuy nhiên cần phải xác định vấn đề gặp phải là gì để từ đó các phương pháp sửa chữa, điều chỉnh, tập luyện